PLAČIOS ŠYPSENOS visiems, užklydusiems į EKOVASARA.LT!

Mėnulio fazė


Priešpilnis
Priešpilnis

Mėnulis Jaučio ženkle
6 Mėnulio diena

Dienos trukmė

Saulė teka 07:38
Saulė leidžiasi 17:50

SVEČIO ĮRAŠAS: apie aplinką, kuri mus supa

Šio įrašo autorius yra žmogus, kuris prie savo vardo vizitinėje kortelėje prideda „Dr.“, taigi, jo gamtos mokslų žiniomis galite neabejoti. Šis straipsnelis ekologijos sąvoką paaiškina labai paprastai, kad suprastų ir 7 metų vaikas. Tai pati tinkamiausia informacija pavasario sezono atidarymui.

Ekologijos terminą pasiūlė vokiečių biologas darvinistas Ernstas Haeckelis. Terminas susideda iš graikiškų žodžių οίκος – ,,namas, būstas“ + λόγος – ,,mokslas, žodis“. Ekologija – tai mokslas apie organizmų ryšius ir santykius su juos supančia aplinka. Tačiau nereikėtų ekologijos suprasti tik kaip aplinkos apsaugos, nes ekologija – daug platesnė sąvoka.

Ilgą laiką žmogus save laikė gamtos dalimi. Visa jį supanti aplinka – gyvoji ir negyvoji – buvo jam artima ir gimininga. Protėviai gyveno miškuose ir kalnuose, visa aplinka buvo sudvasinta, o žmogus buvo jos sudedamoji dalis. Lietuvių pagoniškame tikėjime irgi atsispindi žmogaus ir jo aplinkos vienovė – buvo tikima miškų ir upių dvasiomis, gamtos reiškiniais, protėvių vėlių įsikūnijimu. Tačiau krikščionybė iš esmės pakeitė šį santykį – žmogus tapo visa ko valdovu ir buvo išskirtas iš savo aplinkos, nes, esą, Dievas sukūręs visa kas gyva tam, kad tarnautų žmogui. Viduramžių graviūrose net dramblys buvo piešiamas mažesnis nei žmogus, nes niekas negalėjo būti tobulesnis ir didesnis už žmogų, kurį Dievas sukūręs pagal savo atvaizdą.

Todėl žmonės atitrūko nuo gamtos, pradėjo ja naudotis ir mažai tesirūpino savo aplinkos saugojimu ir kokybe. Į šias problemas dėmesys buvo atkreiptas XX a. viduryje, kai švarus oras, vanduo bei aplinkos kokybė tapo vertybėmis. Kalbėdami apie ekologiją, mes mąstome apie mus supančią aplinką: gyvąją – augalus, gyvūnus, kitus žmones, ir negyvąją – orą, vandenį, kalnus ir debesis.

Labai svarbu nepamiršti, koks yra Tavo vaidmuo šioje sistemoje, ir kad esi tik dalelytė, papildanti nuostabų Pasaulį.

1 comment to SVEČIO ĮRAŠAS: apie aplinką, kuri mus supa

  • Puikus irasas, tikiuosi ekovasaroje pamatyti daugiau tokiu nuostabiu irasu. Saunuole Giedre :). Su pavasariu.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>