Archyvai

Baltų ir slavų kalbų ypatumai

Baltu tautos saknys

Baltų protevynės ribos pagal vandenvardžius ir archeologinius duomenis

Nors slavų kalba yra nekarūnuotas lyderis pasaulio kalbų tarpe pagal keiksmažodžių bjaurumo turiningumą, yra ir daugiau su šios tautos kalba susijusių ypatumų. Pavyzdžiui, lyginant su baltų kalba.

Mūsų kalboje yra dalykas, kuris mus nuo slavų ryškiai skiria. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į slavų etnominus (tautų vardus). Pats žodis ‘slavas’ galbūt susijęs su žodžiu ‘šlyti’, ‘šleivas’ – t .y. tas, kuris yra pakrypęs. Latviai rusus vadina ‘krievi’ – tai kreivė, krypti ir t. t.

Slavų ir baltų kalbose yra virš 20 žodžių, kurie etine prasme yra tarsi išvirkšti (inversiniai). Pvz., blago rusų kalboje reiškia gėrį, o lietuvių kalboje tai juk blogis. Mūsų kalboje žodžiai, kuriuose yra priebalsės ‘b’ ir ‘l’, yra prasmiškai susiję su blogiu: blogti, blūdas, blėdis, blykšti, blėsti, blankti. Tas pats žodis blahij pas baltarusius dar reiškia blogį.

Skatyti toliau »

Žiedlapis – kovų už laisvę simbolis

Neužmirštuolė - naujas Lietuvos laisvės kovų simbolis

Neužmirštuolė - naujas Lietuvos laisvės kovų simbolis

Šias metais pirmą sykį prie savo širdžių prisisegėme Neužmirštuolę – naują Lietuvos laisvės kovų simbolį:  pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės kovų 1918-20 m. laikotarpiu, partizanų 1944-56 m. laisvės kovų, 1991-ųjų sausio 13-osios kovotojų.

Skatyti toliau »

Visada ir toliau kelsiu sodyboje trispalvę!

Mes Lietuviai

Tarpukario filosofas Kazimieras Pakštas yra siūlęs įsteigti lietuvių koloniją Madagaskare. Afrikos skurde lietuvis jaustųsi kaip rojuje, nes visi jam pavydėtų. Tokia esanti lietuviška laimės formulė.

Prisipažinsiu, kad iki šio savaitgalio nieko nebuvau girdėjęs apie šią knygelę, tik prieš keletą metų skaitęs šios autorės „Linksmą knygą apie suomius ir Suomiją“, tad susigundžiau ir įsigijau tikėdamasis panašaus „lietuviško“ varianto. O ir knygos viršelis pasirodė toks ekovasariškas 🙂

Skatyti toliau »