PLAČIOS ŠYPSENOS visiems, užklydusiems į EKOVASARA.LT!

Mėnulio fazė


Jaunatis
Jaunatis

Mėnulis Avino ženkle
28 Mėnulio diena

Dienos trukmė

Saulė teka 04:34
Saulė leidžiasi 20:20

Baltų ir slavų kalbų ypatumai

Baltu tautos saknys

Baltų protevynės ribos pagal vandenvardžius ir archeologinius duomenis

Nors slavų kalba yra nekarūnuotas lyderis pasaulio kalbų tarpe pagal keiksmažodžių bjaurumo turiningumą, yra ir daugiau su šios tautos kalba susijusių ypatumų. Pavyzdžiui, lyginant su baltų kalba.

Mūsų kalboje yra dalykas, kuris mus nuo slavų ryškiai skiria. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į slavų etnominus (tautų vardus). Pats žodis ‘slavas’ galbūt susijęs su žodžiu ‘šlyti’, ‘šleivas’ – t .y. tas, kuris yra pakrypęs. Latviai rusus vadina ‘krievi’ – tai kreivė, krypti ir t. t.

Slavų ir baltų kalbose yra virš 20 žodžių, kurie etine prasme yra tarsi išvirkšti (inversiniai). Pvz., blago rusų kalboje reiškia gėrį, o lietuvių kalboje tai juk blogis. Mūsų kalboje žodžiai, kuriuose yra priebalsės ‘b’ ir ‘l’, yra prasmiškai susiję su blogiu: blogti, blūdas, blėdis, blykšti, blėsti, blankti. Tas pats žodis blahij pas baltarusius dar reiškia blogį.

Skatyti toliau »

Pre-velykinis sekmadienis 2016

Verbu sekmadienis

Verbų sekmadienis pro langą Vilniuje, 2016 03 20

Ekovasarotojams Velykos visada sutampa su vasaros sezono atidarymu. Tuo metu, kai tvarkome sodybą, šluojame pernykščius lapus ir mušame margučius, sniego paprastai galima pamatyti tik pavėsingose pamiškėse ir tai tik kur ne kur. O štai šių metų Verbų sekmadienio vaizdelis pro buto langą Vilniuje ne itin primena atėjusį pavasarį – ir tiek prisnigo per vieną naktį!

Kūčių eilėraštis

Šioms Kūčioms pagaliau ir mes atmintinai išmokome eilėraštį, sukurtą Loretos tėvelio, kurį jis, kol dar buvo su mumis, visada deklamuodavo susėdus prie Kūčių stalo. Ir Šilų sodyba jam buvo ypatinga vieta – kai išėjo į pensiją, ten praleisdavo visas dienas. O mes jį prisimename ne tik matydami jo darbo pėdsakus sodyboje, bet ir šiose paprastose, bet nuoširdžiose eilutėse.

(1)

Prie apdėto Kūčių stalo

Šalia mylimų tėvučių

Užgavėję iki galo

Linksmi sėdom valgyt Kūčių

 

(2)

Mums plotkelę laužti leido

Tėtis su mama linkėjo

Aukit, tik neapsileiskit

Darbą, mokslą pamylėję

 

(3)

Sėdom valgyti lydeką

Srėbėm saldžią šaltą sriubą

Mama žiūri ir man sako

Nesulaistyk naujo rūbo

(4)

Paskui kibom į kisielių

Šalia pienas iš aguonų

Skanumėlis, mano mielas

Net atminti man malonu

 

(5)

Kūčios tinka man be galo

Tai gražiausia metų diena

Nežinau tik kam ant stalo

Pribarstyta sauso šieno