PLAČIOS ŠYPSENOS visiems, užklydusiems į EKOVASARA.LT!

Mėnulio fazė


Pilnatis
Pilnatis

Mėnulis Ožiaragio ženkle
19 Mėnulio diena

Dienos trukmė

Saulė teka 03:57
Saulė leidžiasi 20:58

Velykinės maldos

Velykines maldos

Nuotrauka iš Varnių parapjjos foto albumo Velykos 2016 (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1002077279868466.1073741838.842647962478066&type=3)

Gal ir menkai išmanau katalikiškų apeigų tradicijas, bet maldas už maistą pirmą kartą išgirdau tik šiais metais. Jau pasibaigus šv. Velykų mišioms kunigas pašventino parapijiečių į bažnyčią atsineštus maisto produktus – kiaušinius, duoną, net kotletus. Kai girdi visa tai pirmą sykį, tai iš tiesų skamba kiek netikėtai.

Skatyti toliau »

Baltų ir slavų kalbų ypatumai

Baltu tautos saknys

Baltų protevynės ribos pagal vandenvardžius ir archeologinius duomenis

Nors slavų kalba yra nekarūnuotas lyderis pasaulio kalbų tarpe pagal keiksmažodžių bjaurumo turiningumą, yra ir daugiau su šios tautos kalba susijusių ypatumų. Pavyzdžiui, lyginant su baltų kalba.

Mūsų kalboje yra dalykas, kuris mus nuo slavų ryškiai skiria. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į slavų etnominus (tautų vardus). Pats žodis ‘slavas’ galbūt susijęs su žodžiu ‘šlyti’, ‘šleivas’ – t .y. tas, kuris yra pakrypęs. Latviai rusus vadina ‘krievi’ – tai kreivė, krypti ir t. t.

Slavų ir baltų kalbose yra virš 20 žodžių, kurie etine prasme yra tarsi išvirkšti (inversiniai). Pvz., blago rusų kalboje reiškia gėrį, o lietuvių kalboje tai juk blogis. Mūsų kalboje žodžiai, kuriuose yra priebalsės ‘b’ ir ‘l’, yra prasmiškai susiję su blogiu: blogti, blūdas, blėdis, blykšti, blėsti, blankti. Tas pats žodis blahij pas baltarusius dar reiškia blogį.

Skatyti toliau »

Pre-velykinis sekmadienis 2016

Verbu sekmadienis

Verbų sekmadienis pro langą Vilniuje, 2016 03 20

Ekovasarotojams Velykos visada sutampa su vasaros sezono atidarymu. Tuo metu, kai tvarkome sodybą, šluojame pernykščius lapus ir mušame margučius, sniego paprastai galima pamatyti tik pavėsingose pamiškėse ir tai tik kur ne kur. O štai šių metų Verbų sekmadienio vaizdelis pro buto langą Vilniuje ne itin primena atėjusį pavasarį – ir tiek prisnigo per vieną naktį!